ویژه فروش ویژه پیشنهاد ویژه

پروژه Propa Vista

Kartal, Kartal Kavşağı, Orta Mahalle, Kartal, Istanbul, Marmara Region, 34880, Turkey
 • شروع قیمت TRY2,700,000
 • نوع ملک
 • مجتمع مسکونی
 • سال ساخت
 • 2021

اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ:

پروژه Propa Vista واقع در یکی از مناطق خوب در منطقه آسیایی استانبول واقع شده و ﻣﻧﺎﺳب است ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺷﮭروﻧدی

این پروژه دارای واﺣد ھﺎی ﺗﺟﺎری اﺳﺗﺎرﺑﺎﮐس و ﻣﯾﮕروس میباشد.

ﻣﺷﺧﺻﺎت زﻣﯾن:

۷۰۰۰ ﻣﺗرﻣرﺑﻊ، ۶۰% واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ – ۴۰% ﻓﺿﺎی ﺳﺑز ﺗﮏ ﺑﻠوکه – ۲۷ طبقه

۲۴۶ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ

۱۶ واﺣد ﺗﺟﺎری

اﻧواع واﺣدھﺎ:

ﺗﮏ ﺧوابه ﺑﺎ ﻣﺗراژ ۵۹ اﻟﯽ ۸۳ ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻧظره وﺳﯾﻊ درﯾﺎ دوﺧوابه ﺑﺎ ﻣﺗراژ ۱۱۸ ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻧظره وﺳﯾﻊ درﯾﺎ

سه ﺧوابه ﺑﺎ ﻣﺗراژ ۲۰۰ ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻧظره وﺳﯾﻊ درﯾﺎ

 • کد ملک: FK42107G
 • شروع قیمت: شروع قیمت TRY2,700,000
 • مساحت زمین: 7000 متر مربع
 • سال ساخت: 2021

دسترسی به مکان های عمومی

 • فاصله تا مترو : 100 متر
 • فاصله تا جاده ساحلی و دریا: 1700 متر
 • فاصله تا ﻓرودﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳﺎﺑﯾﺣﺎ ﮔوﮔﭼن : 20 دقیقه
 • فاصله تا ﻓرودﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳﺗﺎﻧﺑول : 50 دقیقه
 • فاصله ﺗﺎ ﻣﯾدان ﺗﺎﮐﺳﯾم ﺑﺎ مترو: 45 دقیقه
image

توضیحات:

image

توضیحات:

image

توضیحات:

image

توضیحات:Compare listings

مقایسه
مشاور فروش
 • مشاور فروش

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=42107

اشتراک این صفحه