نمودار رشد کلی منطقه کائیت هانه

بروزرسانی: ۲۰۲۳/۱۱/۰۶

وضعیت تأهل

مجرد | ۳۵%

متأهل | ۵۵%

وضعیت اقتصادی اجتماعی

A+

کل جمعیت

۴۵۵.۹۴۳ نفر

▼ (۰.۳۱%) کاهش سالیانه ▼

بروزرسانی: ۲۰۲۱/۱۲/۲۷

وضعیت تأهل

مجرد | ۳۲%

متأهل | ۵۷%

وضعیت اقتصادی اجتماعی

A

کل جمعیت

۴۴۲.۴۱۵ نفر

▼ (۱.۲۵%-) کاهش سالیانه ▼

وضعیت تأهل

وضعیت تحصیلی

رده سنی

Compare listings

مقایسه

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=51709

اشتراک این صفحه