نمودار رشد کلی منطقه مال تپه

بروزرسانی: ۲۰۲۳/۱۱/۰۶

وضعیت تأهل

مجرد | ۳۱%

متأهل | ۵۶%

وضعیت اقتصادی اجتماعی

A

کل جمعیت

۵۲۸.۵۴۴ نفر

▲ (۰.۵۷%) افزایش سالیانه ▲

بروزرسانی: ۲۰۲۱/۱۲/۰۲

وضعیت تأهل

مجرد | ۲۹%

متأهل | ۵۷%

وضعیت اقتصادی اجتماعی

A

کل جمعیت

۵۱۵.۰۲۱ نفر

▲ (۰.۳۳%) افزایش سالیانه ▲

وضعیت تأهل

وضعیت تحصیلی

رده سنی

Compare listings

مقایسه

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=51181

اشتراک این صفحه