نمودار رشد کلی منطقه عمرانیه

بروزرسانی: ۲۰۲۳/۱۱/۰۶

وضعیت تأهل

مجرد | ۳۰%

متأهل | ۶۰%

وضعیت اقتصادی اجتماعی

A

کل جمعیت

۷۳۲.۳۷۹ نفر

▲ (۰.۷۷%) افزایش سالیانه ▲

بروزرسانی: ۲۰۲۱/۱۲/۱۰

وضعیت تأهل

مجرد | ۲۸%

متأهل | ۶۲%

وضعیت اقتصادی اجتماعی

-A

کل جمعیت

۷۱۳.۸۰۳ نفر

▲ (۰.۵%) افزایش سالیانه ▲

وضعیت تأهل

وضعیت تحصیلی

رده سنی

Compare listings

مقایسه

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=51379

اشتراک این صفحه