نمودار رشد کلی منطقه بی اوغلو

بروزرسانی: ۲۰۲۱/۱۲/۲۷

وضعیت تأهل

مجرد | ۳۷%

متأهل | ۵۳%

وضعیت اقتصادی اجتماعی

+A

کل جمعیت

۲۲۶.۴۰۰ نفر

▼ (۲.۹۷%-) کاهش سالیانه ▼

بروزرسانی: ۲۰۲۱/۱۲/۲۷

وضعیت تأهل

مجرد | ۳۵%

متأهل | ۵۲%

وضعیت اقتصادی اجتماعی

+A

کل جمعیت

۲۲۶.۳۹۶ نفر

▼ (۲.۹۷%-) کاهش سالیانه ▼

وضعیت تأهل

وضعیت تحصیلی

رده سنی

Compare listings

مقایسه

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=51676

اشتراک این صفحه