نمودار رشد کلی منطقه بشیکتاش

بروزرسانی: ۲۰۲۳/۱۱/۰۶

وضعیت تأهل

مجرد | ۳۵%

متأهل | ۴۸%

وضعیت اقتصادی اجتماعی

+A

کل جمعیت

۱۷۵.۱۹۰ نفر

▼ (۲.۰۹%-) کاهش سالیانه ▼

بروزرسانی: ۲۰۲۱/۱۲/۲۷

وضعیت تأهل

مجرد | ۳۲%

متأهل | ۵۰%

وضعیت اقتصادی اجتماعی

+A

کل جمعیت

۱۷۶.۵۱۳ نفر

▼ (۳.۳۶%-) کاهش سالیانه ▼

وضعیت تأهل

وضعیت تحصیلی

رده سنی

Compare listings

مقایسه

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=51632

اشتراک این صفحه