نمودار رشد قیمت فروش منطقه کادیکوی

بروزرسانی: ۲۰۲۳/۱۱/۰۶

میانگین قیمت (۱۰۰ متر مربع برای یک واحد)

۷.۵۷۸.۵۰۰ لیر

کمترین قیمت: ۵.۶۸۳.۸۷۵ لیر | بیشترین قیمت: ۹.۴۷۳.۱۲۵ لیر

بازه دوره بازگشت

۳۲ سال

محاسبه می شود

۴.۱۳%

تغییرات در بازه زمانی ۱ ماه

۷۰۸.۶%

تغییرات در بازه زمانی ۳ سال

۹۲۷.۹%

تغییرات در بازه زمانی ۵ سال

بروزرسانی: ۲۰۲۱/۱۲/۰۲

میانگین قیمت (۱۰۰ متر مربع برای یک واحد)

۱.۳۹۹.۲۱۵ لیر

کمترین قیمت: ۱.۰۴۹.۴۱۱ لیر | بیشترین قیمت: ۱.۷۴۹.۰۱۹ لیر

بازه دوره بازگشت

۳۰ سال

محاسبه می شود

۳.۴%

تغییرات در بازه زمانی ۱ ماه

۹۰.۳%

تغییرات در بازه زمانی ۳ سال

۸۴.۹%

تغییرات در بازه زمانی ۵ سال

Compare listings

مقایسه

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=50883

اشتراک این صفحه