نمودار رشد قیمت فروش منطقه اسکودار

بروزرسانی: ۲۰۲۳/۱۱/۰۶

میانگین قیمت (۱۰۰ متر مربع برای یک واحد)

۴.۰۷۹.۷۸۰ لیر

کمترین قیمت: ۳.۰۵۹.۸۳۵ لیر | بیشترین قیمت: ۵.۰۹۹.۷۲۵ لیر

بازه دوره بازگشت

۲۰ سال

محاسبه می شود

۳.۱۹%

تغییرات در بازه زمانی ۱ ماه

۶۷۳.۲%

تغییرات در بازه زمانی ۳ سال

۷۳۱.۹%

تغییرات در بازه زمانی ۵ سال

بروزرسانی: ۲۰۲۱/۱۲/۱۰

میانگین قیمت (۱۰۰ متر مربع برای یک واحد)

۶۷۴.۹۲۶ لیر

کمترین قیمت: ۵۰۶.۱۹۵ لیر | بیشترین قیمت: ۸۴۳.۶۵۸ لیر

بازه دوره بازگشت

۲۲ سال

محاسبه می شود

۳.۴%

تغییرات در بازه زمانی ۱ ماه

۳۷.۹%

تغییرات در بازه زمانی ۳ سال

۶۰.۴%

تغییرات در بازه زمانی ۵ سال

Compare listings

مقایسه

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=51345

اشتراک این صفحه