نمودار رشد قیمت اجاره منطقه کائیت هانه

بروزرسانی: ۲۰۲۳/۱۱/۰۶

میانگین قیمت (۱۰۰ متر مربع برای یک واحد)

۱۷.۲۵۰ لیر

کمترین قیمت: ۱۲.۹۳۸ لیر | بیشترین قیمت: ۲۱.۵۶۳ لیر

بازه دوره بازگشت

۱۵ سال

محاسبه می شود

۱.۴۶%

تغییرات در بازه زمانی ۱ ماه

۷۲۶.۲%

تغییرات در بازه زمانی ۳ سال

۹۳۴.۷%

تغییرات در بازه زمانی ۵ سال

بروزرسانی: ۲۰۲۱/۱۲/۲۷

میانگین قیمت (۱۰۰ متر مربع برای یک واحد)

۲.۷۳۵ لیر

کمترین قیمت: ۲.۰۵۱ لیر | بیشترین قیمت: ۳.۴۱۹ لیر

بازه دوره بازگشت

۱۸ سال

محاسبه می شود

۳.۴۵%

تغییرات در بازه زمانی ۱ ماه

۶۵.۴%

تغییرات در بازه زمانی ۳ سال

۸۲.۳%

تغییرات در بازه زمانی ۵ سال

منطقه کائیت هانه استانبول یکی دیگه از مناطق اروپایی شهر استانبول که از شرق با منطقه بشیکتاش، از شمال با منطقه ساریر، از جنوب با مناطق شیشلی و بی اوغلو و از غرب با منطقه ایوپ سلطان همسایه می باشد.

Compare listings

مقایسه

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=51713

اشتراک این صفحه