نمودار رشد قیمت اجاره منطقه پندیک

بروزرسانی: ۲۰۲۳/۱۱/۰۶

میانگین قیمت (۱۰۰ متر مربع برای یک واحد)

۱۴.۰۹۵ لیر

کمترین قیمت: ۱۰.۵۷۱ لیر | بیشترین قیمت: ۱۷.۶۱۹ لیر

بازه دوره بازگشت

۱۶سال

محاسبه می شود

۶.۸۶%

تغییرات در بازه زمانی ۱ ماه

۱۰۰۹.۴%

تغییرات در بازه زمانی ۳ سال

۱۰۲۴.۱%

تغییرات در بازه زمانی ۵ سال

بروزرسانی: ۲۰۲۱/۱۲/۰۲

میانگین قیمت (۱۰۰ متر مربع برای یک واحد)

۱.۶۷۵ لیر

کمترین قیمت: ۱.۲۵۶ لیر | بیشترین قیمت: ۲.۰۹۴ لیر

بازه دوره بازگشت

۲۳ سال

محاسبه می شود

۳.۴%

تغییرات در بازه زمانی ۱ ماه

۳۴.۹%

تغییرات در بازه زمانی ۳ سال

۴۲.۶%

تغییرات در بازه زمانی ۵ سال

Compare listings

مقایسه

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=51300

اشتراک این صفحه