نمودار رشد قیمت اجاره منطقه اسکودار

بروزرسانی: ۲۰۲۳/۱۱/۰۶

میانگین قیمت (۱۰۰ متر مربع برای یک واحد)

۱۷.۲۵۸ لیر

کمترین قیمت: ۱.۹۵۰ لیر | بیشترین قیمت: ۳.۲۵۰ لیر

بازه دوره بازگشت

۲۰ سال

محاسبه می شود

۶.۰۱%

تغییرات در بازه زمانی ۱ ماه

۷۷۵.۸%

تغییرات در بازه زمانی ۳ سال

۸۷۱.۶%

تغییرات در بازه زمانی ۵ سال

بروزرسانی: ۲۰۲۱/۱۲/۱۰

میانگین قیمت (۱۰۰ متر مربع برای یک واحد)

۲.۶۰۰ لیر

کمترین قیمت: ۱.۹۵۰ لیر | بیشترین قیمت: ۳.۲۵۰ لیر

بازه دوره بازگشت

۲۲ سال

محاسبه می شود

۳.۴%

تغییرات در بازه زمانی ۱ ماه

۴۷%

تغییرات در بازه زمانی ۳ سال

۵۱.۲%

تغییرات در بازه زمانی ۵ سال

Compare listings

مقایسه

جستجو در سایت

https://4kgroup.com.tr/?p=51349

اشتراک این صفحه